Věty podpory

 

RNDr. Libor Ambrozek, bývalý ministr životního prostředí, předseda celostátního ČSOP

Zbyňka Linharta jsem poznal před více než 15 lety, kdy jsem byl jako poslanec zpravodajem zákona o zřízení Národního parku České Švýcarsko. Byl od počátku jedním z hlavních stoupenců parku a dokázal na naši stranu získat i řadu dalších. Rozhodl se využít šance, kterou národní park přináší a navrhl umístit jeho sídlo do Krásné Lípy. Rozkvet města v dalších letech dal jeho myšlence plně za pravdu. Poznal jsem za dobu svého veřejného působení stovky komunálních politiku. Jen málokterý z nich mel takový tah na branku a dokázal pro své město získat tolik prostředku jako Zbyněk Linhart. Proto jsem přesvědčen, že by byl tím správným senátorem i pro cely děčínský region.

 

RNDr. Zdeněk Patzelt, první ředitel Národního parku České Švýcarsko

„Bez Zbyňka Linharta by město Krásná Lípa ani Národní park České Švýcarsko nebyly, čím dnes jsou. Když jsme v roce 2000 začínali budovat nový národní park, byla nám Krásná Lípa hlavní oporou. Darovala nám budovu pro sídlo správy parku a hned se s námi pustila do řady projektů, vznikaly nové cyklotrasy, opravovaly se turistické cesty. Společným založením obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko nastal obrovský skok v propagaci regionu. Jako starosta Krásné Lípy dokázal Zbyněk Linhart dokonale využít každé příležitosti k získání dotací na její rozvoj, neznám jiné město, které by tak rychle udělalo takový pokrok.“

 

Mgr. Marek Mráz, první ředitel o.p.s. České Švýcarsko

Obecně prospěšná společnost České Švýcarsko již téměř třináct let působí ve prospěch jedné z nejkrásnějších destinací České republiky. Opravené křížky a kapličky, přírodní učebny pro děti a především nápaditá propagace Českosaského Švýcarska v evropském měřítku patří mezi nejviditelnější výsledky její práce. Po dobu mého působení na pozici ředitele této společnosti patřil Zbyněk Linhart mezi její nejsilnější osobnosti, vždy na straně konkrétní služby pro tento půvabný region a ekonomické prosperity organizace.

 

Mgr. Milan Sudek, bývalý starosta města Krásná Lípa a učitel

Když jsem měl být v roce 1994 zvolen starostou města, měl jsem jedinou podmínku. Přál jsem si, aby se místostarostou stal můj bývalý žák Zbyněk Linhart. A jednoznačně se potvrdilo, že to bylo dobře. Rychle se naučil získávat různé dotace, je velmi schopný ekonom a výborný organizátor. Nápady staveb nenechával pouze na projektantech, ale přímo s nimi uváděl v život řadu neskutečných nápadů. Když řekl, že v našem městě bude sídlo Správy národního parku, všichni to brali jako nemožné. Ale stalo se. Když po čase řekl, že na tom postaví rozvoj města, každý už věděl, že se to podaří. Po dvaceti letech jeho usilovné práce se vize stává skutečností.

 

Jiří Vích, ředitel mezinárodního etapového závodu žen Tour de Feminin

Jsem upřímně potěšen, že jsi se rozhodl kandidovat do senátu. Tvá osoba je zárukou toho, že do politiky vstupuje člověk, pro kterého není politika příležitostí k získání moci a mocenské kariéry. Což je ostatně vidět i v Krásné Lípě, kterou jsi za dobu svého starostování rozvinul v nádherné město, které nenese pouze krásné jméno, ale skutečně krásné i je. Za léta, co Tě znám, jsem nikdy neviděl snahu o vlastní zisk, ale vždy jsi svou energii a schopnosti směřoval k rozvoji města. Stejně tak neocenitelná je i Tvá podpora sportu. Jako organizátor světového poháru v cyklistice si nesmírně vážím přístupu a podpory města, které vedeš, neboť bez této podpory by bylo velice těžké podnik takového rozsahu vůbec uskutečnit a udržet při životě. 

Věřím, že se stejným úsilím, s jakým pracuješ v Krásné Lípě, budeš své voliče zastupovat i v senátu. Pokud by v senátu měli být pouze lidé čestní a odpovědní, nevím o lepším kandidátovi.

 

Jan Kolář, místostarosta města a nejbližší spolupracovník již téměř 20 let

Když už ten Senát máme a má mít místo v našem ústavním systému, kde má plnit funkci jakési pojistky, korektivu či protipólu k nestabilní a často chaotické Poslanecké sněmovně, nesmí být odkladištěm a „trafikou“, či snad jakýmsi nadstandardním důchodovým připojištěním vysloužilých, unavených a vyčpělých politiků. Potřebujeme v něm osobnosti z reálného života, zkušené, schopné a dynamické. Takový je Zbyněk Linhart.

Téměř dvacet let mám příležitost, být denně v jeho těsné blízkosti. Dvacet let pracujeme na proměně Krásné Lípy a na rozvoji Českého Švýcarska. Ohromné pracovní nasazení, kreativita, sebedůvěra a zároveň velkorysost, osobní skromnost a pokora – to je základ Zbyňkova úspěchu. V posledních desetiletích nevygeneroval náš region mnoho podobně kvalitních politických osobností.

Letos mám velmi jednoduché rozhodování – já volím Zbyňka!

 

Vlastimil Šmalcl, fotbalista – mj. kapitán mužstev Varnsdorf, Vilémov

Zbyněk v našem městě vybudoval nejen velký sportovní areál, který je široko daleko největším s celoročním provozem, ale jako starosta se věnuje podpoře sportu a nejrůznějších zájmových činností a veřejných akcí. A ve městě je to znát. Budu ho proto volit do Senátu. Má vždy dost nápadů, jak věci měnit a energii je prosadit.

 

Ing. Petr Hanek a Petra Hanková, majitelé firmy VENTOS, s. r. o.

„V Krásné Lípě jsme před téměř dvaceti lety dostali důvěru a realizovali plynofikaci a teplofikaci města, která pomohla nastartovat růst naší firmy. Ventos je dnes velkou nadregionální firmou a dlouhodobým zaměstnavatelem s vlastním zázemím a výrobním programem.

Stovky milionů korun, které se v Krásné Lípě v minulých letech investovaly, jsou vidět na první pohled. Byly získány pro relativně zanedbaný a chudý region, přinesly práci řadě místních firem a živnostníků. A každý ví, že je i to zásluha především Zbyňka Linharta.

 

Ing. Jiří Benedik, bývalý přednosta Okresního úřadu v Děčíně

„Milý Zbyňku, znám Tě z dob Tvých studií na rumburském gymnáziu (učil jsem Tě a kdeže by mě napadlo…) a mezi lety 1995 – 2002 jsme (oba ze Šluknovského výběžku) spolupracovali ve veřejné správě děčínského okresu. Dodnes jsem pyšný na to, že jsme spolu byli u toho, když vznikal “náš” Národní park. Poté jsem deset let v Krásné Lípě nebyl. Když jsem začal vracet za fotografováním přírodních krás Národního parku, byl jsem překvapen, jaké změny Krásná Lípa za Tvého starostování dosáhla. Přeju Ti, abys měl sílu přenést linhartovskou schopnost a chuť do práce i do Senátu. Ukaž jim, jak se to správně dělá na komunální úrovni.“


Doc.Ing. Tomáš Ježek, CSc., docent na VŠE, bývalý poslanec a ministr Vlády ČR

„Na světě opravdu není mnoho lidí, které bych znal tak dlouho, jako Zbyňka Linharta. Jezdíval jsem do Krásné Lípy na chalupu ke svým prarodičům a Linhartovi byli sousedé. Od té doby sleduji Zbyňkovu životní dráhu. Vydobyl si pověst čestného a nezměrně pracovitého člověka, kterému leží na srdci dobro obce – takových lidí není mnoho. On opravdu myslí nejprve na obecné dobro a teprve pak na sebe. Jako starosta mě vždy znovu a znovu udivoval, jak je zakousnutý do problému, který se rozhodnul vyřešit. Těch věcí, které pro Krásnou Lípu udělal, je dlouhá řada, všechny je vyjmenovávat ani nejde. Snad jen projekt plynofikace. Měl jsem tu čest být mu nablízko v době, kdy jsem byl poslancem a staral jsem se o plynofikaci severních Čech, Ostravska a dalších oblastí, kde se kvůli spalování hnědého uhlí v domácnostech nedalo pořádně dýchat. A ještě na jeden projekt, který by se bez zarputilosti Zbyňka Linharta určitě nikdy nezdařil: Krásná Lípa se díky jemu stala centrem Českého Švýcarska. To samozřejmě chtělo, aby ho respektovali i starostové sousedních německých obcí. Jsem skálopevně přesvědčen, že Zbyněk Linhart v senátu nebude jen lokální patriot, ale bude hájit zájmy všech, jak to má být.“

 

Ing. Jan Havelka, dlouholetý předseda Klubu českých turistů (dnes čestný předseda), čestný president Evropské asiciace turistických klubů

„Jako předseda KČT jsem měl možnost sledovat činnost stovek odborů KČT, v závislosti na podpoře, kterou dostaly od obcí. Odbor KČT Krásná Lípa patří určitě mezi deset nejlepších odborů klubu. Starosta Krásné Lípy Ing. Zbyněk Linhart patří totiž mezi těch několik málo prozíravých politiků, kteří vědí jaké hodnoty, materiální i lidské, mohou vzniknout při podpoře neziskových organizací dobrovolnickou činností. Desítky obnovených studánek, pramenů a pomníčků, obnovené skalní cesty v Českém Švýcarsku, provozování a údržba rozhledny na Vlčí hoře a propagace Krásné Lípy a přilehlé části Českého Švýcarska – do vše dokázal odbor KČT Krásná Lípa za účinné pomoci města udělat nejen pro turisty, ale pro celou společnost. Právě politici, jako je Ing. Linhart by měli zasedat v senátu a dokázat podporu dobrovolnické činnosti prosadit v celé naší společnosti.“

 

Ing. arch. Eva a Pavel Cerhovi, Děčín

Starosta Krásné Lípy pan inženýr Zbyněk Linhart je velmi zajímavý člověk. Měli jsme tu čest a štěstí s ním střídavě spolupracovat na některých projektech města během posledních pár let. Poznat ho jako zástupce města ale i člověka. Je málo neúnavných a pracovitých lidí věnujících tak velkou část svého života rozvoji svého města a snaze zlepšit životní prostředí pro jeho obyvatele a návštěvníky. Co ho známe, pracuje s neúnavnou vizí něco vylepšovat, podporovat zajímavé a kreativní projekty a ty pak realizovat, což je velkou vzácností. Věříme, že v tomto směru by mohl svými schopnostmi přesáhnout hranice Krásné Lípy. Je velká šance tohoto člověka získat pro podporu celého regionu v Senátu ČR. Dejme mu možnost tuto schopnost rozvinout a zvolme si ho senátorem. Podporu nás a našich přátel již má.

 

Milan Dušek, trenér KBC Krásná Lípa, vícemistr světa a mistr ČR v kickboxu

„Náš oddíl se během několika let vypracoval na jeden z předních oddílů v bojových sportech v České republice, a to i díky podpoře vedení města Krásná Lípa v čele se starostou Zbyňkem Linhartem. Náš klub společně s městem uspořádal letos Mistrovství České republiky v kickboxu a nemalou zásluhu na tom, že se šampionát povedl, má bezesporu i Zbyněk osobně. Zbyněk nás podporuje nejen finančně a materiálně, ale vždy si našel chvilku, aby se zastavil a osobně pogratuloval k dosaženým úspěchům a poděkoval za vzornou reprezentaci. Za dobu jeho starostování se ve městě mnohé změnilo k lepšímu, a je to jistě člověk, který na Děčínsko nezapomene ani v Senátu, vždyť je tady doma. Já, moje rodina a přátelé si nedovedeme představit, že bychom dali hlas někomu jinému než Zbyňkovi.“

 

Ing. David Rečka, obchodník v mezinárodní společnosti

Pan Linhart je člověk, za kterým je vidět řada nezpochybnitelných úspěchů a veliké úsilí. Dovolím si toto tvrzení, protože Krásná Lípa mě ač „pouze jako chalupáře“ provází po většinu mého života a vím, jakou proměnou město prošlo během jeho působení ve vedení. Dovolte mi následující příměr – aby loď plula správným směrem, musí mít u kormidla schopného kapitána. Loď jménem Krásná Lípa ho má! Podpořme „kapitána“  Linharta a umožněme mu posílit posádku senátu parlamentu ČR, aby i Česká republika plula tím správným  směrem.“

 

Karel Stein z Děčína

Celý život se zajímám o dění v regionu, zvláště ve Šluknovském výběžku, odkud pocházím. V Krásné Lípě, která má také dost sociálních problémů, vnímám, že se vzhled města přesto v posledním desetiletí výrazně proměňuje k lepšímu. Asi mají na radnici houževnaté a pracovité lidi :-) 

 

12 komentářů u „Věty podpory

 1. Ing. Radoslav Vyčítal

  Máte naši podporu a věříme, že v senátu se Vám podaří udělat něco pro náš region a podobné oblasti této republiky. Vaše práce, jako starosty Krásné Lípy, je toho důkazem.

 2. Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D., ředitel a předseda představenstva REGIA a.s., Varnsdorf

  Vážený pane Linharte,
  za Vámi je vidět velký kus odvedené a dobře vykonané práce pro Krásnou Lípu a také pro České Švýcarsko. Tím také samozřejmě pro Šluknovský výběžek. Krásná Lípa skutečně za Vašeho působení rozkvetla a stala se centrem Českého Švýcarska. To je Vaší nejlepší vizitkou. Porovnám-li kandidáty do Senátu PČR, jste pro mne jedinou volbou. Přeji Vám, abyste i nadále měl elán a chuť rozvíjet tento náš region i sebe sama. Takových politiků, starostů a konec konců i lidí, občanů, jako jste Vy, potřebuje Děčínsko a Šluknovsko jak sůl. Vyjadřuji naději, že skutečně otočíte Senát na sever – a nejen Senát. A je také třeba vnímat ten náš sever i v širších souvislostech jak v rámci ČR, tak i za hranicemi, nehrát si jen na „našem vlastním písečku“. A Váš rozhled a zkušenosti z mnoha procestovaných zemí a z jednání s našimi německými sousedy Vám k tomu jistě pomohou. Máte můj hlas a moji podporu.

 3. Bc. Jiří Bušek

  starostu Krásné Lípy Zbyňka Linharta znám osobně v pracovní rovině a mohu potvrdit, že jako vedoucí stavebního úřadu v Rumburku jsem za celých 25 let praxe na úřadu nepoznal pro obec pracovitějšího a svědomitějšího starostu, zejména na úkor své funkce se sám osobně ve všech stupních státní sféry staral o veškeré investice spojené s rozvojem obce a nic nenechával náhodě, a jak je i vidět za jeho starostování se obec Krásná Lípa opravdu dokázala pěkně zviditelnit, je to člověk, který jde nekompromisně za svou věcí a nevzdává se ani u zdánlivě neřešitelných situací

 4. Jan Mareš

  Jan Mareš, předseda Stavebního bytového družstva Průkopník Varnsdorf

  Jako dlouholetý funkcionář bytového družstva, které působí ve většině měst šluknovského výběžku, mohu porovnat výsledky práce jednotlivých měst ve výběžku. Pan starosta Zbyněk Linhart pro mne vychází jako dobrý kandidát a zástupce našeho výběžku v senátu ČR. Proto ho ve volbách podpořím.

 5. Adéla Zrubecká, spolumajitelka společnosti Nobilis Tilia s.r.o., Vlčí Hora

  Osobnost krásnolipského starosty Zbyňka Linharta má pro mne silný morální kredit. Jeho zásluhy o rozvoj města i regionu jsou na první pohled patrné, ale k tomu všemu se přidává poctivost, čestnost a upřednostňování zájmů obecných před svými osobními. Spolu s jeho výjimečnými organizačními schopnostmi a pracovitostí je to kombinace vzácná a hodná obdivu. O vysoké politice nemám od dob Občanského fóra valného mínění, ale teď se objevuje příležitost volit člověka, kterého osobně znám a mám k němu důvěru. To je příležitost vzácná a já ji využiji. Chce-li pan starosta mezi vlky, aby je naučil výti po svém, přeji mu k tomu hodně sil a vytrvalosti!

 6. Libor Sklenář, obchodní ředitel a.s. Stap a fotbalový manager Vilémova

  Je jen málo lidí ve výběžku, kteří dokázali to co pan inženýr Zbyněk Linhart v Krásné Lípě za své působení v orgánech tohoto města. Vážím si každého, kdo dokáže pomoci všem složkám ve městě či obci a hlavně pak sportovcům a nekouká na svůj volný čas. Všechna čest za vybudování sportovního areálu, který je nejen krásný, ale hlavně funkční a velice oblíbený. To, že tam pracuje i náš bývalý kapitán Vlasta Šmalcl, je jen třešničkou na dortu. S panem Linhartem jsem se osobně setkal dvakrát a vždy jsem měl velice dobrý pocit z našeho rozhovoru a proto i já mu dám svůj hlas, neboť vím, že to bude mít další přínos nejen pro Krásnou Lípu, ale pro výběžek celý, který končí až v Dolní Poustevně.

 7. Eva Mervínská

  Ano, ráda podpořím pana Zbyňka Linharta, neboť rozvoj Krásné Lípy je důkazem jeho schopnosti pracovat pro nás všechny.

 8. RNDr. Lubomír Paroha, konzultant v ochraně životního prostředí, Hřensko-Mezná

  Zbyňka znám přes 20 let a je pro mě především člověkem, který nelže, nekrade a o „své“ město i České Švýcarsko se opravdu stará. Je hezké vidět jak léty dozrál. Nepřekvapilo mě, ale přesto potěšilo, když oznámil že v případě svého zvolení senátorem nebude v Krásné Lípě usilovat o post starosty, ani o žádnou uvolněnou a placenou funkci. Nemám nejmenší pochyby, že by byl v senátu přínosem a to nejen pro náš region. Vážím si možnosti volit, a vždy důkladně zvažuji komu dám svůj hlas. Zbyňku, v těchto volbách do senátu tě velmi rád podpořím.

 9. Petr Hořeňovský, učitel, krásnolipský zastupitel

  Zbyněk jako málokdo umí generovat vize, vytyčit cesty k jejich realizaci, vytvořit optimální tým a neúnavně pracovat na odstraňování překážek tam, kde by to většina lidí vzdala. Nepamatuju, že by se mu za těch 20 let něco nepovedlo, že by něco nedotáhl do konce. Když s něčím přijde, má tu věc dokonale promyšlenou, připravenou a vyargumentovanou, takže i ti, kteří by mu např. v zastupitelstvu měli být opozicí, ho můžou jenom podpořit. Kdyby byl náš parlament složený jen z takových, nemáme jediný nepovedený zákon.

 10. RNDr. Jiří Beránek, učitel gymnázia Rumburk

  Zbyňka Linharta znám již dlouhých 30 let, konkrétně od roku 1983, kdy začal studovat na rumburském gymnáziu, kde jsem byl jeho třídním učitelem. Již tehdy prokázal schopnost doslova se porvat s problémy, které mu život postavil do cesty, úspěšně je překonat a jít dál.

  Později jsem už jen z povzdálí sledoval jeho zcela mimořádný osobnostní růst. To, co Zbyněk pro Krásnou Lípu vykonal, je obdivuhodné. Kdykoliv jsem v posledních letech projížděl tímto městem, viděl jsem, jak Krásná Lípa skutečně vzkvétá. Ing. Zbyněk Linhart se stal nepřehlédnutelným regionálním politikem, osobností s velkými organizačními schopnostmi a především s vizí, kterou je schopen uskutečnit.

  Fandím jeho úsilí a jsem bytostně přesvědčen, že senátorský post by byl u něho v těch nejlepších rukách.

 11. Ing. Jiří Rak, obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, manažer cestovního ruchu

  Zbyněk Linhart podporuje rozvoj regionu nejsevernějších Čech konkrétními činy. Výsledky jeho práce jsou evidentní. Málo řečí, hodně skutků. Takových lidí na vyšších pozicích je velmi málo. Není tedy co řešit.

Komentáře nejsou povoleny.