Máme zjednodušit administrativu a kontroly – my se ale nedáme

Pro politiky soudržnosti pro období 2021–2027 má ČR navrženou alokaci 20 miliard eur. Pro investování těchto prostředků Evropská komise (EK) navrhla 80 zjednodušujících opatření. To bychom ale nesměli být Češi a řádní ouřadové, aby to zjednodušení platilo i u nás.

Uveďme jen dva příklady z toho, co navrhuje EK a k tomu postoj české vlády:

A) Technická pomoc
EK navrhuje technickou pomoc provádět jen prostřednictvím paušální sazby na základě pokroku při provádění programu. Jako technická pomoc by členské zemi byl vyplácen jednoduše procentní podíl z fondů, a to takto:
a) 2,5 % z EFRR a z Fondu soudržnosti;
b) 4 % z ESF+;

Vláda ČR s tímto návrhem zásadně nesouhlasí a prosazuje si pro technickou pomoc samostatný operační program, jako tomu je v období 2014–2020. To prý aby bylo možné zajistit dostatečné finanční prostředky na administrativu, audit, kontroly atd. Nesouhlasí ani s maximálním stropem ve výši 2,5 % u EFRR a FS. Tento strop považuje ČR za nízký / nedostatečný, prý s ohledem na zkušenosti ze současného období 2014 – 2020. Požaduje proto minimálně 4 % alokace programu.

Byť je to stěží uvěřitelné, skutečností je, že vláda ČR:
– chce zpracovávat a řídit samostatný operační program technická pomoc (to znamená další a další administrativu, poučky, metodiky, pravidla, úředníci, externí poradci …), i když to po ní EK nepožaduje,
– nechce vázat prostředky na české byrokraty v závislosti na jejich výkonu a efektivitě, tedy čerpání evropských fondů, ale požaduje mít finanční prostředky na české úředníky volně k použití bez ohledu na kvalitu jejich práce, úspěšnost, výkon, efektivnost a pokroky při administrativě programu
– chce pro české úředníky a kontrolory o 1,5% více, což v absolutní částce činí cca 5 miliard! Navíc! Oč více z těchto miliard nakrmí český stát kontrolorů, auditorů, úředníků, radů, vrchní radů, nejvyšší radů…, o to méně zbude prostředků na řešení potřeb v místě a pro samotné projekty. A navíc si představte, kolik extra české buzerace se dá za těch 5 miliard navíc vyprodukovat. A že zrovna tohle ti naši úředníci umějí excelentně, zejména v posledních letech…

B) Paušální úhrady
EK z důvodu zjednodušení pro příjemce navrhuje namísto úhrady skutečných výdajů na základě faktur zavést pouze paušální výdaje pro projekty nepřevyšující 200 000 EUR.

Vláda ČR s tím zásadně nesouhlasí, zejména s ohledem na projekty, v rámci nichž jsou dílčí služby, dodávky či stavební práce zajišťovány prostřednictvím zadání veřejné zakázky. Požaduje využití paušální metody pouze v případech, kdy to sám český řídící orgán uzná za vhodné s ohledem na charakter dané intervence, rozhodně nechce zavést plošnou aplikaci zjednodušených paušálních plateb.

I zde je těžko uvěřitelné, že zatímco EK navrhuje zjednodušení pro všechny dopředu, naše vláda požaduje, aby až čeští úředníci rozhodovali, který z příjemců to bude mít zjednodušené, a který nikoli.

A tak bychom mohli pokračovat dál. Ale říkejte to lidem, když naše vláda s úředníky dokola opakují, že tím diktátorem, který nám nutí složitá pravidla a my musíme přijímat nové a nové úředníky, je ta příšerně byrokratická Evropská komise. Na byrokracii jsem ale v ČR daleko „lepší“!!! Senát, co by jedna komora Parlamentu, vyzvala vládu usnesením již na podzim, aby doporučení reálně aplikovala.

Váš senátor

Zbyněk Linhart