Dopisy

2020

 

Dopis ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardu Brabcovi (11/2020) – Pravčická brána

Příloha: Dokumentace stavu

 

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi, ministryni pro místní rozvoj ČR Ing. Kláře Dostálové a ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardovi Brabcovi (10/2020) – Návrh rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021-2027 mezi operační programy

Příloha: Zpráva o České republice 2020

Odpověď ministryně Dostálové (11/2020)

 

Dopis ministrovi průmyslu a obchodu doc. Ing. Karlovi Havlíčkovi, Ph.D., MBA (10/2020) – Národní plán obnovy

Příloha: Zpráva o České republice 2020

 

Dopis ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robertovi Plagovi, Ph.D. (10/2020) – distanční výuka na ZŠ

Odpověď ministra (11/2020)

 

Dopis ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardu Brabcovi (10/2020) – ekologická havárie na řece Bečva

Odpověď ministra (10/2020)

 

Dopis ministryni financí Aleně Schillerové (07/2020) – víceletý finanční rámec EU na léta 2021-2027 a Fond obnovy

Odpověď ministryně (08/2020)

Příloha

Odpověď ministryni

Odpověď ministryně (10/2020)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (9/2020) – zdravotnictví na Děčínsku

 

Dopis ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (07/2020) – Oživení a podpora cestovního ruchu v ČR po dopadech pandemie COVID19

Odpověď ministryně (07/2020)

Odpověď ministryni

Odpověď ministryně (10/2020)

 

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi (5/2020) – Severozápad, aktuální situace

Odpověď předsedy vlády (07/2020)

 

Dopis zastupitelům Ústeckého kraje (5/2020) – Ústecký kraj – ekonomický vývoj

 

Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów

Odpověď ministra (5/2020)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (1/2020) – další neřešené zdravotní služby ve Šluknovském výběžku

Odpověď ministra (1/2020)

 

Odpověď náměstka pro řízení sekce státní správy Ministerstva životního prostředí Ing. Vladimíra Many, LL.M. (1/2020) – odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu u jednoduchých opatření v krajině

 

2019

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (10/2019) – překládání pacientů ze Šluknovského výběžku

Odpověď ministra (11/2019)

 

Dopis ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardu Brabcovi (10/2019) – stejnokroje ochránců přírody, křídlatka, most v Doubici

Odpověď ministra (11/2019)

 

Dopis předsedkyni Úřadu pro ochranu osobních údajů JUDr. Ivaně Janů – (10/2019) – kamerový systém, ochrana osobních údajů

Odpověď předsedkyně (11/2019)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (10/2019) – překládání pacientů ze Šluknovského výběžku

Odpověď ministra (11/2019)

 

Dopis ministrovi životního prostředí ČR Mgr. Richardu Brabcovi (10/2019) – nakládání s odpadními vodami fy COLORTEX

Odpověď ministra (10/2019)

 

Dopis řediteli Ředitelství České inspekce životního prostředí Ing. Eriku Geussovi, Ph.D. (08/2019) – nakládání s odpadními vodami fy COLORTEX

Příloha: Podnět města Krásná Lípa k přešetření k provozování barevny (07/2019)
Příloha: Odpověď ČIŽP (09/2019)

 

Dopis vrchního rady Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Jaromíra Knížete starostovi města Krásná Lípa Janu Kolářovi, předsedovi SPRŠ – (09/2019) – reorganizace policejních služeben

 

Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi (07/2019) – krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku / [příloha] – odpověď ředitele VZP

Odpověď hejtmana (09/2019)

Příloha 1

 

Dopis ministryni financí Aleně Schillerové (07/2019) – systémy kontrol a porušování rozpočtové kázně a související sankce

Odpověď ministryně (08/2019)

Příloha 1
Příloha 2
Příloha 3
Příloha 4

 

Dopis ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (6/2019) [příloha] – Podpora rozvoje regionů 2019 + přidělování dotací

Odpověď ministryně (08/2019)

 

Dopis ministrovi dopravy Vladimírovi Kremlíkovi (08/2019) – Dráha národního parku České Švýcarsko

 

Dopis řediteli Ředitelství České inspekce životního prostředí Ing. Eriku Geussovi, Ph.D. (08/2019) – nakládání s odpadními vodami fy COLORTEX

Příloha: Podnět města Krásná Lípa k přešetření k provozování barevny (07/2019)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (06/2019) – nemocnice v Rumburku

Odpověď ministra (PDF)

Dopis ústřednímu ředitelovi Státního pozemkového úřadu Ing. Martinovi Vrbovi (06/2019) – Lesenská přehrada, „boj“ se suchem a aktivity SPÚ [foto]

Odpověď ředitele (PDF)

Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi (07/2019) – krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku / [příloha] – odpověď ředitele VZP

 

Dopis ústřednímu ředitelovi Státního pozemkového úřadu Ing. Martinovi Vrbovi (06/2019) – Dokončení převodu státních pozemků v k.ú. Staré Křečany do vlastnictví Obce Staré Křečany a v k.ú. Krásná Lípa do vlastnictví Města Krásná Lípa

Odpověď ředitele (PDF)

Dopis ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (03/2019) (příloha) – Národní plán reforem, Zpráva o ČR 2019 a strukturálně postižené regiony

Odpověď ministryně (PDF)

Odpověď ministryni (PDF)

158. usnesení Senátu

 

Dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (02/2019) – Veřejně prospěšné práce

Odpověď ministryně (PDF)

 

Dopis Státnímu pozemkovému úřadu – prameny říčky Mandavy (07/2016)

Odpověď úřadu (PDF)

Urgence ZL (PDF)

Odpověď úřadu (PDF)

 

Dopis ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (01/2019) – Národní park České Švýcarsko

Odpověď nepřišla

 

Dopis ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (01/2019) – recyklace plastů a hospodaření s vodou v krajině

Odpověď ministra (PDF)
Přílohy:
LCA analýza pro porovnání environmentálních dopadů odnosných tašek z různých materiálů (PDF)
LCA analýza pro nápojové obaly (PDF)

 

Dopis generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Skupiny ČEZ Ing. Danielu Benešovi, MBA (01/2019) – opakované výpadky dodávek elektřiny a stabilita sítě ve Šluknovském výběžku

Vyjádření ČEZ k opakovaným výpadkům dodávek elektřiny a stability sítě ve Šluknovském výběžku (PDF)

 

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi (12/2018) – zrušení přímých spěšných vlaků Kolín – Rumburk

Příloha: dopis Sdružení pro rozvoj Šluknovska ve věci rušení přímých vlaků (10/2018)

Dopis hejtmanovi Oldřichovi Bubeníčkovi a členům zastupitelstva Ústeckého kraje (12/2018) – RE:START a strukturálně postižené regiony

 

Dopis náměstkům ministra životního prostředí a ministra zemědělství (11/2018) – krizový plán – kůrovec

 

Okres Děčín – zrušení kardiologické ambulance (11/2018)

 

Dopis ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (10/2018) (přílohy) – strukturálně postižené regiony

 

Dopis ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové (08/2018) – strukturálně postižené regiony

 

Dopis ministrovi zdravotnictví, hejtmanovi Ústeckého kraje a řediteli VZP (08/2018) – nemocnice v Rumburku

Odpověď ředitele VZP

Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichu Bubeníčkovi (08/2018) – krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

 

Dopis ministryni financí Aleně Schillerové (08/2018) – strukturálně postižené regiony

Graf vývoje (PNG)

Dopis ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (08/2018) – strukturálně postižené regiony

 

Dopis ministrovi dopravy Ing. Danielu Ťokovi (06/2018) – nezdařená oprava železničního přejezdu v Markvarticích

Odpověď ministra (PDF)
Harmonogram (PDF)

Odpověď na odpověď ministra (PDF)

Odpověď ministra dopravy (PDF)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamovi Vojtěchovi (06/2018) – Krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

Odpověď ministra (PDF)

Dopis ředitelovi VZP Ing. Zdeňkovi Kabátkovi (06/2018) – Krizová situace v zajišťování zdravotní péče ve Šluknovském výběžku

 

Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje Oldřichovi Bubeníčkovi (04/2018) – Lužická nemocnice v Rumburku

Odpověď hejtmana (PDF)

Dopis ministryni financí ČR JUDr. Aleně Schillerové (04/2018) – Rozpočtové určení daní – financování krajů

 

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi (04/2018) – usnesení k problematice strukturálně postižených regionů

 

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: Usnesení z 15. schůze konané dne 18. dubna 2018 k jednání o problematice a situaci ve strukturálně postižených regionech

 

Prezentace strukturálně postižené regiony

 

Dopis předsedovi vlády ČR Ing. Andrejovi Babišovi (03/2018) – podpora Ústeckého kraje

 

Dopis ředitelce odboru privatizace a převodu majetku Státního pozemkového úřadu Ing. Evě Šobáňové (02/2018) – převody pozemků ve Starých Křečanech a Krásné Lípě

 

Dopis ministrovi životního prostředí Richardovi Brabcovi (01/2018) – pomoc strukturálně postiženým regionům

 

Záznam z jednání k IZS (22/01/2018) – problematika krizového řízení

 

Dopis ministrovi vnitra Mgr. Lubomíru Metnarovi (01/2018) – problematika GDPR

 

Dopis ministrovi zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adamovi Vojtěchovi (12/2017) – stomatologická péče ve výběžku, rumburská nemocnice, zdravotnictví obecně

Odpověď ministra (PDF)

Dopis ministrovi vnitra Mgr. Lubomíru Metnarovi (12/2017) – IZS

Odpověď ministra (PDF)

Dopis ministrovi životního prostředí Richardovi Brabcovi (09/2017) – dotační programy v rámci MŽP

 

Dopis generálnímu ředitelovi společnosti ČEZ (04/2017) – možnost provedení rekonstrukce stávajícího vedení do Výběžku

 

Podání Ústavní stížnosti na některá ustanovení zákona o rozpočtové odpovědnosti (03/2017) – návrh Ústavnímu soudu na zrušení

 

Dopis pro ministra zdravotnictví – Miloslava Ludvíka (03/2017) – poskytování a dostupnost zdravotní péče

Odpověď ministra (PDF)

Dopis pro ministra financí ČR – Andreje Babiše (03/2017)

 

Dopis ministrovi vnitra ČR (03/2017) – problematika drog a techno parties

Odpověď ministra (PDF)

Dopis generálnímu řediteli SŽDC (01/2017)

 

Dopis ministrovi zdravotnictví ČR (01/2017)

 

Pátý dopis premiérovi ČR – Bohuslavu Sobotkovi (12/2016)

Odpověď premiéra (PDF)

Moje odpověď (PDF)

Odpověď premiéra (PDF)

 

Dopis veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové (06/2016)

 

Dopis SMO pro náměstka ministra financí ČR – Jana Gregora (04/2016)

 

Dopis pro ministra zdravotnictví ČR – Svatopluka Němečka (04/2016)

Odpověď pana ministra zde

 

Dopis pro ministryni práce a sociálních věcí ČR – Michaelu Marksovou (04/2016) (PDF)

Odpověď paní ministryně zde

Dopis pro ministra zemědělství ČR – Mariana Jurečku (01/2016)

Dopis pro ministra financí ČR – Andreje Babiše (01/2016)

Dopis pro ministra zdravotnictví ČR – Svatopluka Němečka (12/2015)

Dopis pro ministra dopravy ČR – Dana Ťoka (08/2015)

Odpověď pana ministra zde

 

Čtvrtý dopis premiérovi ČR – Bohuslavu Sobotkovi (02/2016) (podklady: XLS, PDF)

Třetí dopis premiérovi ČR – Bohuslavu Sobotkovi (06/2015)

Druhý dopis premiérovi ČR – Bohuslavu Sobotkovi (10/2014)

Dopis starostů Šluknovska premiérovi ČR – Bohuslavu Sobotkovi (04/2014)

Odpověď pana premiéra zde

 

Druhý dopis MMR Ing. Karle Šlechtové (06/2015)
Dopis MMR Ing. Karle Šlechtové (03/2015)

Odpověď paní ministryně na první dopis zde
Odpověď paní ministryně na druhý dopis zde

 

Dopis MUDr. Svatoplukovi Němečkovi (03/2015)

Odpověď pana ministra zde

 

Dopis prezidentovi České republiky (12/2014)

Rozhovor v Lidových novinách (11/2014)

Dopis hejtmanovi Ústeckého kraje (10/2014)