Odkazy

PETICE: Žádáme dostupnost kvalitních zdravotních služeb pro občany Šluknovského výběžku!
Žádáme, aby Ústecký kraj, Všeobecná zdravotní pojišťovna a další pojišťovny a vláda ČR v rámci své kompetence ve vztahu ke zdraví a zdravotním službám občanům Ústeckého kraje zajistily dostupnost a kvalitu zdravotních služeb ve Šluknovském výběžku a začaly plnit zákony a Ústavu ČR v plném rozsahu a nadále nezhoršovaly už i tak nedostatečnou úroveň veřejných služeb na Šluknovsku!

Město Krásná Lípa
Zbyněk Linhart se od roku 1989 veřejně angažuje ve městě Krásná Lípa. V roce 1990 se stal členem zastupitelstva a rady města, na konci roku 1994 se stal místostarostou a v roce 2002 starostou města Krásná Lípa. Za období od roku 1995 zrealizoval za město projekty za více než 800 mil. Kč financovaných převážně z dotací. Spolupodílel se na dalších soukromých investicích v centru města v letech 2008–2013 ve výši cca 200 mil. Kč.

OPS České Švýcarsko
Zbyněk Linhart společně s J. Eichlerem napsal v roce 1990 žádost předsedkyni ČNR Dr. Burešové o založení Národního parku České Švýcarsko a to po vzoru NP saské Švýcarsko. V letech 1991–1994 se snažil mírnit připomínky proti jeho vzniku ze strany obcí. Po zvolení místostarostou se stal aktivním podporovatelem a účastníkem týmu, který připravoval podklady s poslancem Liborem Ambrozkem a ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem. Nakonec se v roce 2000 stalo město Krásná Lípa sídlem Správy Národního parku České Švýcarsko.

V roce 2001 spoluzaložil s kolegy Zdeňkem Patzeltem a Janem Eichlerem o.p.s České Švýcarsko, které především v počátečních letech díky angažovanosti prvního ředitele o.p.s Marka Mráze posunuli mezi největší neziskové organizace v kraji. Od té doby je členem Správní rady a nyní i jejím předsedou.

Křižovatky architektury
Člen programové rady + přednášející na konferenci.

Předávání zkušeností Krásné Lípy s využíváním fondů Evropské unie
Starosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart a místostarosta Jan Kolář se ve dnech 24.–26. dubna 2013 na třech seminářích podělili o své bohaté zkušenosti s přípravou a realizací projektů, které v Krásné Lípě podpořila Evropská unie.

Zážitky v Českosaském Švýcarsku (2015/16)
Prohlédněte a pročtěte čtvrté číslo magazínu Zážitky v Českosaském Švýcarsku – manuálu, kam se vydat, co určitě nevynechat, co nečekaného objevit, co zažít, kde se ubytovat, kde jíst.

Už víte, kde je Krásná Lípa – lícUž víte, kde je Krásná Lípa – rubKrásnolipsko

Šluknovsko