Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2018

Zbyněk Linhart, senátor za volební obvod Děčín, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR a předseda správní rady Českého Švýcarska, o.p.s. se obrací na širokou veřejnost, aby mu zaslala návrhy na ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska (území působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, senátní obvod Děčín).

„Žijeme v příhraničním regionu s krásnou přírodou, chráněnou národním parkem. Díky historickému vývoji ale náš region dlouho dobu ekonomicky, kulturně i sociálně zaostával. Až v posledních dvaceti letech se některé věci začaly měnit k lepšímu. To se nestalo samo o sobě. Za tímto trendem stojí dlouhodobé úsilí konkrétních, výjimečných lidí. Alespoň takto bych chtěl jejich přínos pro rozvoj Českého Švýcarska vyzdvihnout a symbolicky ocenit. A rád bych, aby se z udílení cen za rozvoj Českého Švýcarska stala tradice. Dobrých příkladů není a nebude nikdy dost“, říká senátor Zbyněk Linhart.

V tomto prvním ročníku mohou být oceněni jednotlivci, organizace i firmy, jež se v jakémkoli oboru činnosti podle navrhovatele zasloužili v minulých letech o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska.

Návrhy na ocenění může nominovat kdokoli, a to do 30. března 2018 písemně na adresu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu radim@burkon.cz. Nominace by měla obsahovat jméno navrhované osobnosti či název navrhovaného subjektu, stručné zdůvodnění nominace a kontakty.

Ocenění je čestné a není spojeno s finanční odměnou. Výsledky, spojené s předáváním symbolické ceny, budou slavnostně oznámeny dne 22. dubna 2018 v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě, u příležitosti Ozvěn 43. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Ekofilm.