Ocenění za přínos k udržitelnému rozvoji regionu Českého Švýcarska 2019

Milí spoluobčané, přátelé Českého Švýcarska,

v roce 2018 jsem Vás poprvé vyzval k zasílaní nominací osobností, které se zasloužily o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska. Z desítek došlých návrhů jsem ocenil prvního ředitele Českého Švýcarska, o.p.s. Marka Mráze, ředitelku Zámku Děčín Iveta Krupičkovou, starostku obce Růžová Helenu Křížkovou, geodeta a badatele Karla Steina a emeritního středoškolského profesora Emila Tumu. Více o oceněných v prvním ročníku se můžete dočíst zde.

Osobnost ČS 2019

Považuji za důležité opakovaně vyzdvihovat pozitivní příklady lidí, kteří nás mohou inspirovat a motivovat, a současně jim alespoň touto cestou poděkovat za úsilí učinit region Českého Švýcarska lepším místem pro život nás všech.

Vyhlašuji proto druhý ročník Ceny senátora za rozvoj Českého Švýcarska 2019.

Evidujete-li ve svém okolí osobnost, která se podle Vašeho mínění významným způsobem zasloužila o udržitelný rozvoj regionu Českého Švýcarska (toto území vnímám jako oblast působnosti Destinačního fondu České Švýcarsko, v podstatě okres Děčín), prosím neváhejte a posílejte mi své náměty.

Návrhy na ocenění může nominovat kdokoli, a to nejpozději do 25. června 2019 písemně na adresu: Zbyněk Linhart, Generála Svobody 1905, 407 47 Varnsdorf nebo e-mailem na adresu: radim@burkon.cz. V nominaci prosím uveďte jméno navrhované osobnosti, stručné zdůvodnění své nominace a kontakt (telefon, email) na Vás a na nominovanou osobnost (víte-li).

Ocenění je čestné a není spojeno s finanční odměnou. Pět osobností, vybraných z Vámi zaslaných návrhů, bych rád symbolicky ocenil dne 31. srpna 2019 v Krásné Lípě, u příležitosti Dne Českého Švýcarska.

Těším se na Vaše návrhy a předem děkuji za Vaši angažovanost.

S úctou,

Zbyněk Linhart

senátor za volební obvod Děčín,
předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR